Referencie

Bytový dom ul. Murgaša 4-34, Prievidza (čínsky múr) | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Žarnova 1-15, ul. M. Rázusa 1-11, Prievidza  | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Žarnova 18-32, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Rázusa 20-34, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Urbánkova 17-31, ul. P. J. Šafárika 9-13, ul. J. Roháča 2-4, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. L. N. Tolstého 3-7 , Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Dúbravská 1-11, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Dúbravská 13-23, ul. Kútovská 15-25, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Urbárska 10 -24, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. V. Benedikta 13-23, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. V. Benedikta 14-22, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Gorkého 33-39, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Gorkého 15-23, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Gorkého 2-4, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Gorkého 6-8, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. V. Clementisa 1-3, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. V. Clementisa 5-7, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Energetikov 12-20, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Mojmírova 1-3, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Rakytová 2-12, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Nad Terasami 6-20, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Hodžu 6-8, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Banícka 30-32, ul J. Kráľa 3, ul. S. Chalupku 49-53, Prievidza | Investor: SVB a NP č. 20174

Bytový dom ul. A. Rudnaya 17-19, Prievidza | Investor: SVB a NP „Lipa“

Bytový dom ul. Komenského 12-20, Dolné Vestenice | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Komenského 8-12, Dolné Vestenice | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Energetikov 2-4, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom Pravenec 351, Pravenec | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. SNP 19-19, Bojnice | Investor: SVB a NP

Bytový dom ul. A. Mišúta 9-17, Bojnice | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Hviezdoslavova 6-8, Nitrianske Pravno | Investor: SVB a NP

Bytový dom ul. Francisciho 2-6, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. M. Gorkého 25-31, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Šulekova 17-27, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Hurbana 3-17, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Jesenského 9-13, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytový dom ul. Prievidzská 36-40, Bojnice | Investor: SVB

Bytový dom ul. Školská č.368, Nitrianske Pravno | Investor: SVB

Sanácia schodísk a vchodov, ul. Dlhá 14-20, Prievidza | Investor: SVB

Sanácia schodísk a vchodov, ul. Šoltésovej 1-9, Prievidza | Investor: OSBD Prievidza

Bytová dom ul. Kollára 23, Prievidza | Investor: SVB

Sanácia fasády, ul. A. Matušku 2-24 | Investor: OSBD Prievidza

IMGP2603
sportstav-referencie-6
DSCF0020
sportstav-referencie-9
DSCF0013
lesenie2