ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Tel.: +421 46 5426598 (sekretariát)

Konateľ: +421 910 996 611

Vedúci stav. výroby: +421 910 996 633

E-mail: sportstavpd@gmail.com

Adresa:

Hasičská 2, 97101 Prievidza

facebook

Stredisko Bratislava (lešenárske práce)

Tel.: +421 910 996 622

E-mail: sportstavba@gmail.com

Adresa: 

Drobného 27, 840 02 Bratislava

facebook

Sídlo spoločnosti