O firme ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o.

ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť, ktorá bola založená v r. 1993. Od svojho vzniku sa okrem iného zameriavala na komplexnú dodávku stavebných prác, s osobitným zameraním na obnovu bytového fondu, rekonštrukcie a sanácie fasád, ako i dodávku lešenia. V roku 1997 založila dcérsku spoločnosť  ŠPORTSTAV-INŽINIERING, spol. s r.o., ktorá v súčasnosti tiež realizuje výrobu plastových okenných a dverných výplní. Súčasťou spoločnosti je i Organizačná zložka pre pôsobenie v Českej republike, so sídlom v Zlíne.

Získané ocenenia a certifikáty

Úspešne sme realizovali mnoho stavebných a inžinierskych projektov. Našu kvalitnú prácu ocenili už desiatky klientov a bytových spoločenstiev. Sme držiteľom certifikátu a licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov od akreditovaného inšpekčného a certifikačného orgánu EUCERT pre aplikáciu systému od firmy STOMIX Slovensko, s.r.o., jedného z najväčších výrobcov zatepľovacích systémov v ČR i v SR, ktorá našej spoločnosti udelila aj ocenenie Firma roka 2009 a Partner roka 2011.

Firma bola za svoju dlhodobú a kvalitnú prácu v oblasti komplexnej obnovy bytového fondu ocenená spoločnosťou BAUMIT ako TOP REALIZAČNÁ FIRMA za rok 2000. Podobne od tejto spoločnosti obdržala v roku 2004 certifikát – Odborný spracovateľ zatepľovacích systémov.

Spoločnosť má zavedený integračný manažérsky systém spoločnosťou CEMAKS Bratislava č. 02-IMS-2019 a je dlhodobým držiteľom licencie TSÚS Bratislava a EUCERT Bratislava na dodávku komplexných zatepľovacích systémov obvodových a strešných plášťov. Spoločnosť je pripravená pomôcť i s prípravou podkladov žiadosti na čerpanie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Viac informácií o našich službách nájdete v sekcii Ponuka služieb.